بررسی عوامل تاثیرگذار بر ساخت و شکل گیری هویت سازمانی

پیشینه تحقیق و چارچوب نظری هوش معنوی 67 صفحه

ویژگی ها و مولفه های هوش معنوی در اسلام و رابطه آن با آگاهی از وجود الهی

ویژگی ها و مولفه های هوش معنوی از نظر روانشناسان و صاحبنظران مشهور

اجزا هوش معنوی و بررسی نقش آگاهی متعالی در ابراز آن

عوامل تشکیل دهنده هوش معنوی و بررسی کاربردهای آن در زندگی و محیط کار

پاورپوینت آشنایی با اعتبارات اسنادی در بانکداری بین المللی

پاورپوینت بررسی نقش سیستم بانکداری اسلامی در بازار مالی ایران

پاورپوینت تخلفات اداری و قانون رسیدگی به آن

پاورپوینت حقوق و قوانين سايبری

تحقیق بررسی روشهای پرداخت بین المللی ثمن در تجارت بین الملل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خلاقیت 67 صفحه

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش خلاقیت

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری خلاقیت

ادبیات نظری و پیشینه تجربی خلاقیت

مبانی نظری و ادبیات پایان نامه خلاقیت و نوآوری 66 صفحه

​​​​​​​فصل دوم پایان نامه و پیشینه تحقیق در مورد خلاقیت و نوآوری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خلاقیت در سازمان 65 صفحه

پاورپوینت بررسی انواع روش های پرداخت در تجارت بین الملل

پاورپوینت بررسی چالشهای حقوقی پرداخت بین المللی از طریق حواله های ارزی

پاورپوینت بررسی روشهاي حل و فصل بين المللي اختلافات در حقوق مالكيت معنوي

پاورپوینت آشنایی با سازمان بین المللی دریانوردی ( تاریخچه، ساختار، اهداف، وظایف و نحوه عضویت)

پاورپوینت بررسی شیوه های پرداخت در بیع بین الملل

پاورپوینت بررسی مقررات مشترک ناظر به تعهدات بایع و مشتری در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980

مبانی نظری و پیشینه تحقیق انواع سازگاری در روانشناسی 53 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری اجتماعی 53 صفحه

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش سازگاری اجتماعی

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری سازگاری اجتماعی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد سازگاری اجتماعی 52 صفحه

تعریف سازگاری اجتماعی در روانشناسی و عوامل موثر بر سازگاری اجتماعی